TAX-module

De Tax module bestaat uit een vijftal onderdelen. Alle onderdelen zijn gebouwd in of gekoppeld aan de eigen SAP-omgeving. Indien gegevens of structuren elders binnen SAP zijn vastgelegd worden deze overgenomen binnen de onderdelen van de TAX-module.

TAX-accounting

Binnen het onderdeel tax-accounting worden allerlei belastingposities bereken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende van toepassing zijnde General Accepted Accounting Principles (GAAP's) en de verschillende structuren.

Real-time worden verschillende analyses, calculaties en overzichten opgesteld. De overzichten hebben onder andere te maken met het berekenen van de Effective Tax rate (ETR), deffered tax, current tax, compensabele verliezen. Hieruit zullen vervolgens de boekingsvoorstellen en disclosures worden gegenereerd.

De overzichten kunnen, aan de hand van persoonlijke voorkeuren, worden opgesteld met vergelijkende cijfers van andere periodes, andere entiteiten, in verschillende valuta soorten, waarbij telkens de mogelijkheid bestaat om te downdrillen naar de onderliggende data, boekingen en bescheiden voor een goede analyse.

Transfer pricing

Dit onderdeel bestaat uit 3 delen te weten: Master File, Local File en operational transferpricing. In de Master en Local file worden de gegevens vastgelegd die van belang zijn voor het gecentraliseerd juist uitvoeren van de transferpricing. In het Operational transferpricing gedeelte worden real-time calculaties uitgevoerd die van belang zijn voor een continue beheersing van correcte transferpricing, ter voorkoming van correcties achteraf.

Compliance

Het onderdeel compliance genereert en verzamelt alle financiële berekeningen, overzichten en informatie welke van belang zijn voor het opstellen van een aangifte.

Ook deze overzichten kunnen, aan de hand van persoonlijke voorkeuren, worden opgesteld met vergelijkende cijfers van andere periodes, andere entiteiten, in verschillende valuta soorten, waarbij telkens de mogelijkheid bestaat om te downdrillen naar de onderliggende data, boekingen en bescheiden voor een goede analyse.

External reporting

Binnen het onderdeel external reporting worden alle financiële gegevens verzameld en vastgelegd welke benodigd zijn voor het opstellen externe rapportages, zoals Country by Country reporting (CbC).

De overzichten kunnen, aan de hand van persoonlijke voorkeuren, worden opgesteld met vergelijkende cijfers van andere periodes, andere entiteiten, in verschillende valuta soorten, waarbij telkens de mogelijkheid bestaat om te downdrillen naar de onderliggende data, boekingen en bescheiden voor een goede analyse.

Forecasting

In het onderdeel forecasting worden verschillende modellen, analyses, calculaties en berekeningen opgesteld die van belang zijn voor het opstellen van een goede forecast. Hierbij kunnen diverse scenario's worden meegenomen in de calculatie.

De overzichten kunnen, aan de hand van persoonlijke voorkeuren, worden opgesteld met vergelijkende cijfers van andere periodes, andere entiteiten, in verschillende valuta soorten, waarbij telkens de mogelijkheid bestaat om te downdrillen naar de onderliggende data, boekingen en bescheiden voor een goede analyse.

Bekijk Product Wheel