Generiek

De algemene module bestaat uit meerdere onderdelen. In deze onderdelen worden de koppelingen binnen SAP verankerd. De belangrijkste onderdelen die we binnen de algemene module onderscheiden zijn:

Settings

In de settings wordt het verschil gemaakt tussen specifieke setting, deze zijn per gebruiker verschillend, en generieke settings. Een aantal settings die worden vastgelegd zijn de Tax rates per land, FFX rates, controls, autorisaties (gekoppeld aan de bestaande SAP autoriaties), sign-off procedures, exportdata en dergelijke.

Structuren

Hierin worden de gegevens vastgelegd welke in relatie staan en van belang zijn voor rapportage en berekeningsdoeleinden. De belangrijkste structuren zijn Management -, juridische - en fiscale rapportages alsmede transferpricing.

Interfaces

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om met meerdere systemen samen te werken. Er worden koppelingen gelegd tussen (meerdere) SAP- en andere ERP-systemen.

Dashboard

Real-time inzicht is voor iedere onderneming van wezenlijk belang.  De overzichten op operationeel, tactisch en strategisch niveau voor de dagelijkse aansturing van de processen zijn binnen dit onderdeel voorzien.

Workflow

In het ondereel workflow worden de procedurele stappen vastgelegd voor alle gebruikte toepassingen binnen de modules. Tevens wordt hier de benodigde documentatie gearchiveerd (audittrail).