Accounting-module

De Accounting module bestaat uit 5 onderdelen. Alle onderdelen zijn gebouwd in of gekoppeld aan de eigen SAP-omgeving. Indien gegevens of structuren elders binnen SAP zijn vastgelegd worden deze overgenomen binnen de onderdelen van de Accounting-module. Ook binnen de accounting module kan ieder onderdelen overzichten genereren aan de hand van persoonlijke voorkeuren. Vergelijkende cijfers van andere periodes, andere entiteiten, verschillende valuta soorten, verschillende General Accepted Accounting Principles et cetera behoren daarbij tot de mogelijkheden. Tevens bestaat de mogelijkheid om te downdrillen naar de onderliggende data, boekingen en bescheiden voor een goede analyse.

Financial Reporting

Binnen het onderdeel financial reporting worden allerlei overzichten gegenereerd, gericht op de externe financiële rapportages. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende van toepassing zijnde General Accepted Accounting Principles (GAAP's) en de verschillende structuren.

Real-time worden verschillende analyses, calculaties en consolidatieoverzichten opgesteld. De overzichten hebben onder andere te maken met de opgestelde consolidaties en bijbehorende eliminatieposten. Uit deze overzichten eventuele boekingsvoorstellen en disclosures worden gegenereerd.

Control

In dit onderdeel kunnen real-time allerlei calculaties, analyses en overzichten worden opgesteld gericht op interne financiële rapportages t.b.v. operational en financial control. Hierbij kunnen verschillende scenario's worden meegenomen in de calculatie.

Forecasting

Om een goede forecasting te kunnen maken worden verschillende modellen, analyses, calculaties en berekeningen opgesteld die van belang zijn voor het opstellen van een goede forecast. Hierbij kunnen er verschillende scenario's worden meegenomen in de calculatie.

Risk Management

Binnen het onderdeel risk management worden allerlei financiële gegevens verzameld, vastgelegd en geanalyseerd welke nodig zijn voor risk management. Hierbij kunnen er verschillende scenario's worden meegenomen in de calculatie.

Treasury

In dit onderdeel worden er financiële gegevens verzameld om te komen tot verschillende modellen, analyses, calculaties en berekeningen. Deze zijn van belang voor het uitvoeren van de treasury functie. Ook hierbij kunnen er verschillende scenario's worden meegenomen in de calculatie.

Bekijk Product Wheel