Waar staan we voor

De missie van OneraX is de kloof te dichten tussen wensen van de business en de mogelijkheden die SAP biedt. Dit gebeurt door SAP zo in te zetten dat het gebruik en de uitkomsten begrijpelijk en duidelijk zijn, (tax) accounting gestructureerd, overzichtelijk en gemakkelijk is voor alle gebruikers, meer dan ooit tevoren.

Wij zijn hierin geslaagd als er een nieuwe dynamiek bij onze klanten ontstaat en zij gerichter en efficiënter kunnen werken door deze nieuwe oplossingen.

 

Waar gaan we voor

Elke dag zetten wij ons in voor onze klanten en zorgen ervoor dat ze de juiste ondersteuning krijgen waardoor zij zich kunnen richten op datgene wat echt belangrijk is. Door alleen te ontwikkelen binnen SAP wordt ervoor gezorgd dat data zuiver blijft en niet behoeft te worden geëxporteerd naar andere systemen. Mutaties zijn direct inzichtelijk en zijn processen makkelijk te auditen.

Hoe gaan we het bereiken

SAP wordt gebruikt als core-system en basis voor het gehele financiële proces. Hierin worden geen concessies gedaan. Het innoveren en ontwikkelen heeft continue als doel de bedrijfsprocessen te vernieuwen/optimaliseren. Er wordt real-time inzicht gegeven en er behoeven geen rapporten meer te worden gegenereerd. Informatie wordt kennis en Excel is verleden tijd. Besluitvorming wordt direct onderbouwd waardoor bedrijven sterker worden.