Rapid development with SAP

Bimodal is de praktijk van het beheren van twee aparte maar samenhangende werkstijlen: één gericht op voorspelbaarheid; de andere op exploratie. Mode 1 (marathonrunner) is geoptimaliseerd voor gebieden die voorspelbaar en goed begrepen zijn. Het richt zich op het exploiteren van wat bekend is. Deze (waardevolle) legacy is gebruiksklaar voor de nieuwe digitale wereld. Mode 2 (sprinter) is verkennend en experimenterend om nieuwe problemen snel identificeren en op te lossen en is geoptimaliseerd om de onzekerheden die zich voordoen het hoofd te bieden (agile).

Waar in de eerste fase van toepassen van het Bimodal veelal andere platformen nodig waren om snel te kunnen ontwikkelen, is dat vandaag niet altijd meer nodig. Ook SAP biedt mogelijkheden om in een mode 2 te ontwikkelen met respect voor de bestaande (mode 1) omgeving. Sterker nog, hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht en expertise.