Research by Gartner

Recent onderzoek van Gartner (voorjaar 2017) geeft duidelijk aan; “Werkelijke innovatie en ontwikkeling komt van buitenaf”. Topperformers verbreden de partijen met wie zij samenwerken om zo snel te kunnen innoveren en ontwikkelen (een verdriedubbeling). Samenwerken, samen leren en samen ontwikkelen zijn de uitgangspunten. De toepassing van het bimodal model is hier alom geaccepteerd en wordt veel toegepast.